HVEM ER JEG OG HVAD KAN JEG TILBYDE

Få den hjælp du behøver i din virksomhed – en hjælp med internationalt snit!

Konsulentvirksomhed inden for innovation, økonomi og regnskab

REGNSKABSASSISTANCE Jeg hjælper dig med at få den daglige bogføring til at fungere. Jeg har stor erfaring med de bedste regnskabsprogrammer, der findes på nettet, og jeg prioriterer en praktisk og effektiv tilgang til opgaverne – det skal bare fungere!

BILLYS BILLING Jeg arbejder med flere forskellige regnskabsprogrammer – når økonomien er det primære, foretrækker jeg Billys Billing. Programmet kører online på nettet, og man skal ikke bekymre sig om sikkerhedskopiering og backup – men funktionaliteten er fuldt på højde med de største i branchen.

RÅDGIVNING Du kan få rådgivning inden for alle de områder, der er vigtige for en veldrevet og succesfuld virksomhed. Registrering hos Erhversstyrelsen, momsregistrering hos SKAT, hjælp i forbindelse med skattesager samt deltagelse i bestyrelsesarbejde og beslutninger på ledelsesniveau, er mine spidskompetencer inden for rådgivning. Jeg har gode resultater fra forhandlinger med offentlige myndigheder, og den skarpe tilgang til opgaven bærer altid frugt. Hvis reglerne for klientens retssikkerhed ikke er fulgt til punkt og prikke, er sagen ofte vundet på forhånd.

Nystartet virksomhed
 • Momsregistrering – hvornår?
 • Registreringsgrænser for moms og lønsumsafgift
 • Regnskabsprogrammer – Billys Billing, e-conomic, Deniro m.fl.

Jeg har gennemgået Skats udvidede instruktøruddannelse og har i 15 år undervist nystartede virksomheder på Skats kvartalsvise møder for nyregistrerede virksomheder. Du kan læse, hvad jeg mere kan hjælpe dig og din nystartede virksomhed med under siden ‘Hovedområder’.

Alternative behandlere
 • Er jeg momspligtig, eller kan jeg blive momsfritaget?
 • Hvilke uddannelseskrav skal jeg opfylde?
 • Skal jeg føre sygejournal?
 • Hvad med datatilsynet?

Sammen med min kone Anette Bækkelund underviser jeg på vore kurser i BROOKSGROVE Education. Vi uddanner alternative behandlere til psykoterapeuter i et særligt forløb, der omfatter intensive kurser i Klinikdrift og MetaSundhed. Jeg har selv gennemgået grundkurser i TFT og EFT (Tankefeltterapi) og MetaSundhed. Under siden ‘Hovedområder’ kan du læse mere om, hvordan jeg kan hjælpe alternative behandlere.

Flow i din virksomhed
 • Hvad er psykonomi – hvilken betydning har det for min virksomhed?
 • Hvilke personlige blokeringer står i vejen for mit flow?
 • Har psykologi virkelig stor betydning for mine muligheder for at opnå succes?
 • Hvordan lykkes jeg med mine planer?

Psykonomi er blevet blevet en hjørnesten i min tilgang til FLOW og SUCCESS. Princippet har udgangspunkt i det faktum, at det mentale spiller den største rolle, hvis man vil skabe flow. Det gælder for såvel ejere, ledere og medarbejdere i en virksomhed, og mine erfaringer viser, at enkelte store blokeringer (eller traumer) hos personer i virksomheden kan ødelægge det nødvendige flow og forhindre success. Vil du have mere information om, hvordan jeg kan hjælpe dig med at få flow i din virksomhed, kan du læse mere under siden ‘Hovedområder’.

Regnskabsassistance
 • Kan jeg få (billig) hjælp til at komme igang?
 • Hvad koster det egentlig?
 • Er revisorbistand ikke for dyrt for mig?

Jeg har arbejdet med “debet” og “kredit” i over 40 år – 10 år som revisor (opnåede registrering i 1977), 15 år som regnskabschef og økonomidirektør i private virksomheder samt 15 år som specialkonsulent i SKAT. Læs mere om mine regnskabsmæssige kompetencer under siden ‘Hovedområder’.

Priser og prisstruktur
Det er af afgørende betydning for mig at være konkurrencedygtig – også på prisen. Mine priser starter med en grundpris på kr. 475 pr. time. Når arbejdsopgaverne strækker sig mere end 1 time, reduceres timeprisen – første efterfølgende time koster kr. 375 og den 3. time og de efterfølgende timer koster kun kr. 275 . Det betyder, at kunden på en 8-timers arbejdsdag opnår en besparelse på kr. 1.300 i forhold til grundprisen. Den aktuelle prisliste kan ses under punktet Priser i hovedmenuen. Det er muligt at aftale en særlig pris for særlige konsulentydelser.
 • Professionel rådgivning
 • Effektiv regnskabshåndtering
 • Praktiske tips, nemmere løsninger
 • Skarp forhandling med myndighederne
 • Massiv erfaring, solid uddannelse

GLÆDELIG JUL til alle

Her hvor vi er mere end halvt henne i december, ønsker jeg alle en rigtig glædelig jul. Hvid jul får vi ikke - det er de milde vinde, der kendetegner tiden lige nu. Det har også været de milde vinde, der har blæst på min familie, min og Anettes virksomheder og vores...

læs mere